ما هستیم

ما هستیم

V

Advertisements

عکس های محمود محمود خانی دادستان البرز حرام زاده ناموس خراب

این هم عکس های محمود محمودخانی بازپرس سابق دادسرا شعبه 1 و دادستان فعلی البرز که یک بچه کونی عوضی گوه نکبت حرام زاده کیر تو کس و کون خوار مادر زن و 7 جد آبادش کس کش کس خول جاکش قرمساق نفهم گوه خور ضپرتی.

 

این هم از پلیس فتا ضپرتی بی ناموس های جمهوری اسلامی

ما این همه ایمیل زدیم و فحش های رکیک و به خواهر و مادرشون و زن و دختر و 7 جد آبادشون دادیم در آخر سر هم یک جواب هم ندادند با این همه گوه خور و عن خوری می کنند و ایجاد رعب و وحشت در اینترنت برای مردم راه می اندازند که نشان می دهند فقط فقط ارعاب کاربران اینترنتی را دارند و هیچ گونه چیزی بارشون نیست و فقط ناموس خراب و گوه خوردند این پلیس های فتا جمهور اسلامی.

لعنت و نفرین و شرم …

لعنت بر خمینی

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر اصل ولایت فقیه

مرگ بر جمهوری اسلامی

شرم به این بی عدالتی

شرم به این انسان دوری انسان ها از هم دیگر

ننگ و شرم و نفرت بر دین اسلام و طرفدارانش

مرگ بر انسان بی فکر و بی اندیشه و حیوان صفت

لعنت بر نادانی و جهل مردم ایران

لعنت بر باسوادان که بی سواد و احمق هستند

لعنت و نفرین بر کم آگاهی و فقر شعور بر مردم ایران

لعنت بر انسان های که فکر می کنند خیلی زرنگ هستند

لعنت و نفرین بر حرام زاده های ناموس خراب خود فروخته و آدم فروش

 

شناسایی شد – دولتی حرام زاده ناموس خراب که به عنوان ستوان دوم پلیس فتا قزوین کار می کند

معرفی مشخصات دولتی که به عنوان ستوان دوم پلیس فتا قزوین کار می کند: عوضی گوه خور دیوث به بو گلابی مادر قحبه پینتی لاشی خواهر مادر زن دختر جنده خراب گشاد معروف مفتی پوفیوز عمه ننه طوله سگ ضپرتی معتاد عملی لواط شده گشاد بی بخار سیب زمینی ناموس جنده عالم خم سگ الاغ نکبت مفنگی  ناموس هرزه معروف مفتی عالم اکبیری کیرم تو دهن خودتو خواهر مادر زن دختر جنده خرابت لاشی خودم خواهر مادر زن دخترشو تا ته گاییدم و جرشون دادم و حامله شون کردم مشنگ کیرم تو کس  و کون خواهر مادر زن دخترت جندت هر روز هر دقیقه هر ثانیه هست بی بخار بی غیرت بی رگ و ریشه عوضی کس خول کس کش سگ تو روح خودتو خانواده خراب تو و 7 جد آبادت باشه کیر ملت تو کس  و کون خواهر مادر زن دخترت جندت هر روز هر دقیقه هر ثانیه هست خواهر مادر زن دختر جنده خراب گشاد معروف حتی مفت نمی ارزه و فقط باید تا ته از کون و کس گایید و کرد و حامله شون کرد و پستاناشون رو تا ته خورد و گاز گرفت و آب کیر ریخت رو پستاناشون و کس و کون شون و در نهایت فلشون کرد البته داستان خانوادگی شما اینطوری بوده و هست مفت نمی ارزید و به خاطر همینه که خودت و 7 جد آبادت حالا حالا ولد زنا و ناموس جنده معرف هستید تخم سگ روانی  از بس خودتو از کون کردم کونت جر خورده و دیگه حتی یک ضر هم نمی تونی بزنی کس مشنگ بی خایه مریض آشغال عوضی ناموس جنده زشت عالم لواط شده معروف عالم.

اسامی مادر قحبه ترین و بی ناموس ترین و ناموس خراب ترین و گوه ترین افراد و کونی ترین و قرمساق ترین و ولد زنا ترین در حال حاضر شناسایی شده

اسامي مادر قحبه ترين و بي ناموس ترين و ناموس خراب ترين و گوه ترين افراد و کوني ترين و قرمساق ترين و ولد زنا ترين که خواهر مادر زن دخترشون را از کس و کون گاييدم و خواهر مادر زن و دخترهايشون يک مشت جنده معروف هستند و با همه اين ها لواط کردم و از کون گاييدمشون پوفيوزهاي لاشي عنتر گوه گوه خور کوس خول ها کوس کش ها مفنگي ها نکبت الاغ ها نفهم ها طوله سگ حرام حرام زاده ها مفنگي ها در حال حاضر شناسايي شده در قزوين:

1- مهدي مختار نسب – با درجه سرهنگ دوم در پليس فتا قزوين کار مي کند.

2- احمدي – با درجه سروان کسي که در پليس فتا قزوين کار مي کند.

3- عبادزاده – با درجه سروان کسي که در پليس فتا قزوين کار مي کند.

4- محمودخاني – بازپرس دادسرا و دادگاه عمومي و انقلاب قزوين (دادستان فعلی البرز)

تصاوير سکس با خواهر مادر زن دختر مهدي مختاري نسب رئيس پليس فتا حرام زاده بي ناموس ناموس خراب کوني قزوين

تصاوير سکس با خواهر مادر زن دختر احمدي کسي که در فتا قزوين کار مي کند و حرام زاده بي ناموس ناموس خراب است

تصاوير سکس با خواهر مادر زن دختر محمودخاني کسي که در دادسرا قزوين به عنوان بازپرس کار مي کند و حرام زاده بي ناموس ناموس خراب است

شناسایی شد احمدی حرام زاده ناموس خراب بی ناموس که در پلیس فتا قزوین کار می کند

نکته جالب در مورد پلیس فتا در اینترنت

مدتی هست در اینترنت پلیس فتا که عده ای کونی ناموس خراب که خواهر مادر زن و دخترشون را گاییدم و کردمشون و با همه پلیس های فتا لواط کردم در اینترنت گو خوری و لاشی بازی در می آورند و خبرهای جعلی و ساختگی که باعث ترس و وحشت می شوند که فقط می خواهند باعث ایجاد رعب و وحشت در اینترنت راه بی اندازند و اصلاً هیچ کدام از این خبرها حتی 1 درصد هم صحت ندارد مراقب این خبرهای جعلی در اینترنت و شبکه های اجتماعی باشید.

جواب سردبیر جنبش سبز قزوین به این که پلیس فتا حواسش به همه چی هست: آخه یک مشت کونی که خوار مادر و زن و دختر جنده دارند و خودم هزاران بار گاییدمشون خوار مادر و زن و دختر جنده های پلیس های فتا را حواسشون به چی هست و خودم هزاران بار با این کسانی که به اصلاح شدند پلیس قسمت فتا لواط کردم و ملت تو کونشون گذاشتند و ناموس های خراب خرابشون را گاییدن و حواسشون به چی هست واقعاً ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

در کل مراقب خبرهای دروغ و شایعه حکومت و طرفدارانش باشید تا فریب این کونی ها و ناموس خراب ها را نخورید.

پلیس فتا و کل رژیم و طرفدارانش باید حواسشون به کون گشادشون باشد و همچنین به ناموس خرابشون باشد و گوه خوری نکنند.